Detta är en kombinerad registrerings- och informationsbeskrivning för kunder, potentiella kunder, partners och webbplatsbesökare hos Tammisaaren Kaupunginhotelli Oy, baserat på personuppgiftslagen (5.12.2018/1050) och EU-förordningen (2016/679) från Europaparlamentet och rådet den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Registerförare

Tammmisaaren Kaupunginhotelli Oy
Pohjoinen Rantakatu 1
10600 Tammisari
Organisationsnummer: FI1082722-0

Kontaktperson
Markku Haila
+358 (0) 19 241 3131
tammisaaren(at)kaupunginhotelli.fi

Dokumentet är reviderat 11.9.2023.


Data vi insamlar

 • kontaktuppgifter till våra kunder
 • kontaktuppgifter till potentiella partners

Datakällor

Vi erhåller data från personer/företag själva. När du besöker vår webbplats eller på annat sätt kontaktar oss, sparar vi dina kontaktuppgifter i vårt register.

Data vi behandlar

Vi behandlar endast den data du tillhandahåller oss.

Du har rätt att granska data som har samlats in om dig en (1) gång per år kostnadsfritt. För ytterligare granskningar har vi rätt att debitera rimliga kostnader.

Cookies

Cookies är vanligtvis korta textfiler som vår server sparar på din dator och hämtar om det behövs. Vi använder cookies för att få information om vår webbplats pålitlighet och lämplighet för dina apparater.

Vi har minimerat användningen av cookies, eftersom vi inte behöver identifiera våra webbplatsbesökare. Vi samlar endast generell information om antalet av besökare och deras plats (land/län) och vilken typ av apparat de använder för att öppna webbplatsen (telefon/surfplatta/dator).

Om du inte önskar ta emot cookies, kan du inaktivera dem i dina webbläsarinställningar. Vänligen notera att inaktivering av cookies kan förhindra dig från att använda vår webbplats på ett korrekt sätt.

Varför behandlar vi din information

 • För att säkerställa att vi kan erbjuda dig en smidig kundrelation med aktuell information.
 • För riktad marknadsföring så att du endast får relevant marknadsföring från oss.

Hur och hur länge lagrar vi dina data

Vi lagrar dina data enligt bokföringslagstiftningen. Detta innebär att din data samlas in och lagras genom din kundrelation. Data lagras huvudsakligen på servrar som är belägna inom EU. Om våra partners tillfälligt säkerhetskopierar data till servrar utanför EU, följer de de europeiska GDPR-kraven. Datan kommer att raderas t.ex. fem (5) eller tio (10) år efter det sista besöket på vårt hotell. Data för potentiella affärspartners lagras i marknadsföringssyfte i tolv (12) månader.

Dina data skyddas genom

 • säkra internetanslutningar (https)
 • användning av brandvägg
 • användning av kryptering
 • begränsad åtkomst till databasen: endast personal som behöver databasen i sitt arbete, kan få tillgång till registret

Du har rätt

 • till revision
 • att invända
 • att avstå från direktmarknadsföring
 • att få dina data raderade från vår databas
 • att klaga